Kiến Thức Tổng Hợp

Bể phốt là gì?

Hiện nay khi xây nhà thì người ta luôn xây kèm một bể phốt trong lòng phía dưới của ngôi nhà